Genom att skicka dina kontaktuppgifter till Cruitech samtycker du härmed till att dina personuppgifter, inklusive personliga dokument som CV och personligt brev, bildfiler, e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden samt eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Cruitech i syfte för rekryterings- eller konsultuppdrag. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Om uppgifterna kommer att behövas att behandlas av någon utanför Cruitech kommer vi att ta kontakt med dig för ytterligare samtycke.

Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det. Du har alltid rätt att återkalla samtycket, vilket du gör genom att kontakta oss på support@cruitech.com Du har även rätt att radera eller ändra delar av den data som har samlats in.